Baltic Security Systems, UAB

P. Lukšio g. 7, (3 aukštas) 08221, Vilnius

Tel./Faks:8-5-2767581


 
 

Daugiabu?iams

Telekomunikaciniai tinklai

Did?jant informacijos perdavimo grei?iams bei apimtims duomen? perdavimo tinklai tampa vis svarbesne iandieninio verslo dalimi. Patikimas bei didel?s greitaveikos kompiuterinis tinklas b?tinas ne tik telekomunikacij? operatoriams, bankams ar stambioms pramon?s ?mon?ms. Tai svarbus s?km?s faktorius kiekvienai iandieninei ?monei.

Si?lome ?vairi? gamintoj? telefonin?s stoteles, diegti telefoninius bei kompiuterinius tinklus.

E-sprendimas:
© 2005 UAB "Baltic Security Systems". Visos teisės saugomos.