Baltic Security Systems, UAB

P. Lukšio g. 7, (3 aukštas) 08221, Vilnius

Tel./Faks:8-5-2767581


 
 

Daugiabu?iams

Vaizdo steb?jimo sistemos

iuo metu si?lome:

 • J/b vaizdo kameras
 • Spalvoto vaizdo kameras
 • "Diena/naktis" vaizdo kameras
 • Valdomas vaizdo kameras
 • Miniati?rines vaizdo kameras
 • Objektyvus
 • Multipleksorius
 • Kvadratorius
 • Monitorius
 • Analoginiai vaizdo magnetafonus
 • Kompiuterines vaizdo ploktes
 • Skaitmeninius vaizdo ?raymo ?renginius
 • Vaizdo kamer? aksesuarus

 • 2_6_dar_mazas.jpgVaizdo steb?jimo sistema (VSS) - tai informatyviausia apsaugin? sistema, kuri gali ne tik persp?ti apie pavoj?, bet ir suteikia galimyb? steb?ti real? vyksm?, vykdyti prevencij? bei kaupti vaizdo archyv?. Papras?iausi? VSS sudaro vaizdo kamera prijungta prie monitoriaus. ia sistema galima tik steb?ti real? vyksm?. "?terpus" vaizdo magnetafon?, bus galima ne tik steb?ti, bet ir kaupti vaizdo archyv? kaset?se. Profesionalias VSS sudaro kelios ar keliolika vaizdo kamer?, kurios gali b?ti tiek stacionarios, tiek valdomos. Kiekviena kamera gali b?ti stebima per atskir? monitori? arba visos per vien? monitori? naudojant perjung?jus, kvadratorius ar multipleksorius. Taip pat yra ir su vaizdo archyvavimu: galima ?rain?ti kiekvien? kamer? atskiru vaizdo magnetafonu arba visas vienu magnetafonu. Piramsis b?das yra brangesnis, bet juo gaunamas realus, kokybikas vaizdas. Naudojant multipleksorius su judesio vaizde sekimu, galima gauti persp?jimo signalus kai vaizdo kamera fiksuoja jud?jim? matomame lauke, o tai labai palengvina steb?toj? darb?.

  2_6_mazas.jpg Priklausomai nuo sistemos dydio ir vaizdo plokt?s parametr?, kompiuteris gali b?ti naudojamas tik kaip VSS, arba gali atlikti ir kitas funkcijas - tuo pat metu galima dirbti ir su kitomis programomis (Word, Exel, ir kt.). Programin? ?ranga suteikia labai pla?ias galimybes vartotojui: kadr? paieka naudojant poymius: kamera, data, laikas; ?raymas vis? laik? arba tik esant judesiui; galima nustatyti judesio sekimo laukus bei juntamo judesio intensyvum?; individualus kiekvienos vaizdo kameros parametr? nustatymas ir kt.

  foto_mini_vaizd2.jpg Naudojant skaitmenines vaizdo steb?jimo sistemas atsirado galimyb? objektus steb?ti per Internet arba Intranet tinklus. Pavyzdiui, b?nant kitoje alyje, galima steb?ti kas darosi aplink gyvenam?j? nam?, kaip dirba darbuotojai ?staigos ar ?mon?s filialuose ir kt.

  Mes galime Jums pasi?lyti i? gamintoj? ?rang?: Computar, Sensormatic, Watec, Baxall, Cosmicar/Pentax, Deltavision, AV tech corp., YOKO ir kt.

  E-sprendimas:
  © 2005 UAB "Baltic Security Systems". Visos teisės saugomos.