Baltic Security Systems, UAB

P. Lukšio g. 7, (3 aukštas) 08221, Vilnius

Tel./Faks:8-5-2767581


 
 

Namams

Apsaugin? signalizacija

iuo metu si?lome:

 • Centrales
 • Judesio jutiklius
 • Stiklo d?io jutiklius
 • Seisminiai jutiklius
 • Sirenas
 • Pavojaus mygtukus
 • Perimetro apsaugos ?rang?
 • Belaides apsaugin?s sistemas


  Apsaugin? signalizacija
  tai vienas i patikimiausi? b?d? apsaugoti mones bei turt?. Priklausomai nuo sistemos sud?ties, signalizacija reaguoja ? jud?jim?, gars?, dur? ir lang? atidarym?, stiklo d?im?, sien? ardym?, vandens nutek?jim?, elektros ?tampos dingim? ir kt. Signalizacijos sistem? sudaro programuojamas centrinis modulis, vadinamas centrale, ipl?timo ir pagalbiniai moduliai, jutikliai, signalizaciniai prietaisai (sirenos, blykst?s, stendai).

  Central?s skirstomos ? grupes ma?, vidutini?, dideli? bei ypa? dideli? objekt? apsaugai. Ma? objekt? apsaugin?s central?s gali steb?ti iki 8-i? zon?, vidutini? iki 64-i?, dideli? iki keli? imt?, o ypa? dideli? iki keli? t?kstan?i? zon?. Sistemos jutikliai tai judesio jutikliai (infroraudon?j? spinduliu, mikrobanginiai, ultragarsiniai, su antiumaskavimo funkcija), stiklo d?io jutikliai, magnetiniai kontaktai (paprasti ir poliarizuoti), kiti specializuoti jutikliai: vandens lygio, sl?gio kitimo ir kt. Apie paeidimus signalizacijos sistema pranea apsauginiam pultui arba pasirinktiems asmenims. Ryys su apsauginiu pultu palaikomas per bet koki? telefonin? linij? arba radiobangin? si?stuv?, su asmenimis bet kokia telefonine linija.

  Priklausomai nuo patalp? paskirties, sistemos gali b?ti keli? sud?tingumo lygi?: paprasto (tik judesio jutikliai ir magnetiniai kontaktai), padidinto saugumo (naudojami judesio jutikliai, magnetiniai kontaktai, stiklo d?io jutikliai, seisminiai jutikliai ir kt.) bei ypa? svarbi? objekt? apsaugos (naudojami vis? tip? jutikliai, judesio jutikliai su antiumaskavimo funkcija, poliarizuoti magnetiniai kontaktai, sukuriamos dubliuojan?ios sistemos, keletas apsaugini? ruo?).

  2_4_mazas.jpgJeigu patalpose, kuriose rengiamasi ?rengti apsaugin? signalizacij? atlikti visi apdailos darbai ir sistemos laidai gadint? vaizd?, galima ?rengti belaid? apsaugin?s signalizacijos sistem?, kurioje ryys tarp sistemos dali? palaikomas radiobangomis.

  Apsaugin? signalizacija gali vykdyti ir priegaisrin?s signalizacijos funkcijas. Tam reikia prie jos prijungti priegaisrinius iluminius jutiklius arba d?m? jutiklius.

  Mes Jums galime pasi?lyti i? gamintoj? ?rang?: DSC, Paradox, Aritech, Optex, Crow, Pyronix, Texecom ir kt.

 • E-sprendimas:
  © 2005 UAB "Baltic Security Systems". Visos teisės saugomos.